Aнгло-српско друштво


Чланови Управног одбора

Проф. емер. Вукашин Павловић,
председник Управног одбора

Проф. др Катарина Расулић,
Потпредседница Управног одбора

Др Јелена Сурчулија Милојевић,
Чланица Управног одбора

Бранко Росић
Члан Управног одбора

Мирко Даутовић, МА,
Члан Управног одбора

Проф. др Слободан Г. Марковић,
генерални секретар

Ранији чланови/це Управног одбора АСД-а

Академик Војислав Становчић (1930-2017),
потпредседник Управног одбора (1998-2017)

Проф. др Илија Вујачић,
члан Управног одбора (1998-2020)

Др Љиљана Глишовић,
чланица Управног одбора (1998-2011)

 

Циљеви
Англо-српско друштво (првобитно Англо-југословенско друштво) основано је као нестраначка, невладина и непрофитна организација која има за циљ научно истраживање у пољу друштвених наука, а посебно у пољу парламентарне традиције и демократије. Друштво ради на унапређивању образовања младих стручњака из области друштвених наука, као и на историјском истраживању англо-српских (и англо-балканских) веза и на текућим англо-балканским односима.

Делатности
Да би постигло циљеве Англо-српско друштво је нарочито посвећено следећим делатностима:

 • прикупљању и анализи научне литературе на српском и енглеском језику, у пољу друштвених наука и хуманистичих дисциплина;
 • организовању, самостално или, у сарадњи са другим организацијама, сусрета стручњака, летњих школа, семинара и других области стручног образовања у овом пољу;
 • објављивању књига и других публикација на српском и енглеском језику, из поља политичких наука и историографије;
 • сарадњи са университетима, стручним удружењима и другим организацијама из Србије и иностранства, посебно из Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске које се баве политичким наукама, а посебно парламентарном традицијом, демократијом, владавином права и истраживањем Балкана;

Летње школе

У периоду 1998-2007. одржано је 10 летњих школа за демократију у организацији Англо-српског друштва (раније Англо-југословенског друштва) и Центра за студије демократије, Университета Вестминстер, у Лондону

 • 1998 – Југословенско-британска летња школа је одржана у Будви, на тему „Демократија и друштвена промена“;
 • 1999 – Англо-југословенска летња школа је одржана у Перасту, на тему „Модерност и држава Исток, Запад (Грађанско друштво и добра управа)“;
 • 2000 – Англо-југословенска летња школа је одржана у Перасту, на тему „Демократска обнова југоисточне Европе“;
 • 2001 – Међународна летња школа је одржана у Перасту, на тему „Добра управа глобално и локално“;
 • 2002 - Међународна летња школа је одржана у Петровцу, на тему „Консолидација нових демократија“;
 • 2003 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Демократија, глобализација и безбедност“;
 • 2004 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Глобализација, Европска унија и западни Балкан“;
 • 2005 - Међународна летња школа је одржана у Будви, на тему „Културни идентитети и демократија у Европи и на Балкану“;
 • 2006 - Међународна летња школа у Београду, на тему „Национализам и демократија“;
 • 2007 - Међународна летња школа у Београду, на тему „Транзиција, ислам и демократија“.

Од 2008. до 2011. одржано су још четири летње школе под називом Југоисточноевропска летња школа за демократију, а у организацији Англо-српског друштва из Београда и Хеленске опсерваторије (Hellenic Observatory) и Центра за студије Југоисточне европе (LSEE) с Лондонске школе економије и политичких наука (London School of Economics and Political Science):

 • 2008, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Евроатланстке интеграције и безбедност на Балкану“;
 • 2009, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Утицај глобалне кризе на стабилност и безбедност на Балкану“;
 • 2010, Југоисточноевропска летња школа за деморкатију је одржана у Београду, на тему „Замор од проширења и изгледи за чланство у ЕУ земаља западног Балкана“;
 • 2011, Југоисточноевропска летња школа за демократију је одржана у Београду, на тему „Перспективе чланства у ЕУ земаља западног Балкана: изазови и могућности“.

Конференције и семинари

Конференција “Democratic Reconstruction in the Balkans”, одржана је у Будви, јануара 2000 (с Университетом Вестминстер, Лондон)

Конференција “Coping with shrinking: the Yugoslav and the Serbian experiences”, одржана је у Београду, јуна 2007 (у сарадњи с Луксембуршким институтом за европске и међународне студије и Институтом за европске студије из Београда)

Конференција “The State of Democracies in the Balkans”, Англо-српско друштво и Центар за југоситочноевропске студије Лоднонске школе економије (LSEE/London School of Economics), Београд, 17-18. децембра 2012.

Конференција “Devising a viable future for the area of former Yugoslavia“, Луксембуршки институт за европске и међународне односе, Англо-српско друштво и Центар за демократију ФПН, Београд, 21-22. јуни 2013.

Семинар “Human Nature, National Character Ethnicity and the Future of War”, Луксембуршки институт за европске и међународне односе, Англо-српско друштво и Центар за демократију ФПН, 7-8. јуна 2014.

КОНТАКТ:

Електронска пошта: angloserbiansociety@gmail.com